Εισαγωγή στην οικονομική και διοικητική των επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην οικονομική και διοικητική των επιχειρήσεων
Τιμή:
9,00 €
21,00 €
Εξοικονομείς 57 % 🔥🔥
Κατάσταση: Σαν καινούριο
Περιγραφή

[...] Το περιεχόμενο του παρόντος συγγράμματος βασίζεται στην ύλη της Οικονομικής των Επιχειρήσεων Ι, που διδάσκεται σε γερμανόφωνα πανεπιστήμια. Επιπλέον, έχουν γίνει επεκτάσεις σε ειδικότερους τομείς της Οικονομικής των Επιχειρήσεων, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες.

Ειδικότερα, το δεύτερο Κεφάλαιο αναφέρεται στον επιστημονικό τόπο της Οικονομικής των Επιχειρήσεων. Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι θεμελιώδεις γνώσεις, σχετικά με τη μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών, όπως επίσης και οι διαφορετικές απόψεις και τα προβλήματα που σχετίζονται με την προσέγγιση της επιστημονικής αλήθειας.

Τα εν λόγω προβλήματα προσέγγισης της επιστημονικής αλήθειας οδηγούν στην ανάπτυξη του τρίτου κεφαλαίου, το οποίο περιορίζει το μέγεθος των προβλημάτων με την ανάπτυξη προσανατολισμών στο πλαίσιο της Οικονομικής των Επιχειρήσεων. Συνολικά εξετάζονται οι τέσσερις επικρατέστεροι προσανατολισμοί, δηλαδή της Κυβερνητικής, των Συνθηκών, της Λήψης Αποφάσεων και της Συμπεριφοράς.

Το τέταρτο κεφάλαιο πραγματεύεται τις γενικότερες μεταβλητές, οι οποίες επιδρούν στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων. Οι μεταβλητές αφορούν τους πρωταγωνιστές που συναλλάσσονται με την επιχείρηση και τα συστήματα που την περιβάλλουν. Προκειμένου να αποσαφηνιστεί η σχέση μεταξύ των μεταβλητών αυτών, αναπτύσσονται τα συστήματα στόχων όλων των συμμετεχόντων και αναλύονται στοιχεία των συστημάτων του επιχειρησιακού περιβάλλοντος (οικονομικό, πολιτικό, νομικό, τεχνολογικό, οικολογικό σύστημα).

Το πέμπτο κεφάλαιο τυποποιεί τον εσωτερικό τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης πάνω στη βάση της Κυβερνητικής. Η πραγματοποιούμενη τυποποίηση διευκολύνει σημαντικά την ανάπτυξη του έκτου κεφαλαίου, το οποίο αναφέρεται στην οργάνωση της μονάδας.

Το έβδομο κεφάλαιο εξετάζει την τυπολογία των οικονομικών μονάδων βάσει διάφορων κριτηρίων, όπως ο κλάδος, η μορφή ιδιοκτησίας, το μέγεθος, η διάρθρωση του κόστους παραγωγής, ο βαθμός εξάρτησης, η νομική μορφή και οι συνδέσεις. Τα προαναφερθέντα κριτήρια μπορούν να οδηγήσουν σε ανάπτυξη πρόσθετων μεταβλητών που ερμηνεύουν τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων.

Το όγδοο κεφάλαιο αναφέρεται στη δημιουργία των οικονομικών μονάδων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό και την πραγματοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται και πρακτικά θέματα που απασχολούν τη μονάδα, τόσο στη φάση της δημιουργίας της όσο και στα πρώτα της βήματα.

Τέλος, στο ένατο κεφάλαιο αναπτύσσεται το θέμα της επιλογής του τόπου εγκατάστασης. Αυτό το θέμα εξετάζεται βάσει του προσανατολισμού της λήψης αποφάσεων και εκτείνεται μέχρι το επίπεδο της ανάπτυξης υποστηρικτικών μονάδων και της μετεγκατάστασης.

(από τον πρόλογο του συγγραφέα)

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Αγγελίες
9,00 € Σαν καινούριο
Παράδοση με ΕΛΤΑ.
10,00 € Σαν καινούριο
Πληρωμή με Eurobank.
Παράδοση με ΕΛΤΑ και Χέρι με χέρι.
Γαλάτσι, Αττική
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.