Εισαγωγή στη χημική τεχνολογία

Εισαγωγή στη χημική τεχνολογία
Μη διαθέσιμο προς πώληση
Περιγραφή

Στην καθημερινή μας ζωή, χρησιμοποιούμε διάφορα υλικά και ουσίες, είτε ως πρώτες ύλες είτε ως έτοιμα, τελικά προϊόντα: από τον καφέ, τη ζάχαρη και το γάλα, το πετρέλαιο με το οποίο θερμαινόμαστε ή κινούνται τα αυτοκίνητα, μέχρι το χαρτί, τα πλαστικά, τα οικοδομικά υλικά, τα απορρυπαντικά κ.ά. Κάθε επεξεργασία πρώτης ή ενδιάμεσης ύλης, που καταλήγει σε μεταβολή της μορφής ή/και της σύστασής της, αποτελεί αντικείμενο της χημικής τεχνολογίας.

Το περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει ως στόχο την εξοικείωση του αναγνώστη με τις βασικές αρχές, που διέπουν τη χημική τεχνολογία και τους υπολογισμούς, που είναι απαραίτητοι για να προκύψει από ένα αρχικό, απλό υλικό ένα ενδιάμεσο ή ακόμα και ένα τελικό, πιο πολύπλοκο προϊόν.

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.