Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Ο τουρισμός αναπτύσσεται πλέον σε μια μεγάλη ποικιλία ειδικών και εναλλακτικών μορφών, οι οποίες στοχεύουν να ικανοποιήσουν τις πολλαπλές και διαφοροποιημένες ανάγκες του ιδιαίτερα απαιτητικού και ενημερωμένου σύγχρονου τουρίστα-επισκέπτη, που αναζητεί στα ταξίδια του μεγαλύτερη επαφή με το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την τοπική κοινωνία, δηλαδή την αυθεντική εμπειρία στον εκάστοτε τόπο επίσκεψης.

Οι ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού διακρίνονται από την ύπαρξη ενός πρωταρχικού κινήτρου που προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά της ζήτησης και της προσφοράς μιας ομάδας προϊόντων αλλά και τον συνδυασμό αυτών. Τουρισμός στη φύση και την ύπαιθρο, πολιτισμικός, γαστρονομικός, οινικός, θρησκευτικός∙ τουρισμός ατόμων με ειδικές ανάγκες, τρίτης ηλικίας, επαγγελματικός, θαλάσσιος, υγείας, ευεξίας, αθλητικός, περιπέτειας και εικονικών ταξιδιών είναι ορισμένες μόνο από τις μορφές που αναπτύσσονται ταχύτατα.

Στη δεύτερη έκδοση έχουν προστεθεί νέες μορφές και υπομορφές τουρισμού μαζί με την υπάρχουσα ελληνική και ξένη νομοθεσία, καθώς και πλήθος παραδειγμάτων και μελετών περίπτωσης σε όλα τα υπό διερεύνηση προϊόντα και υποπροϊόντα των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ενώ έχει επικαιροποιηθεί η προτεινόμενη ανά κεφάλαιο βιβλιογραφία. Επίσης, έχει γίνει εκτενής αναφορά στους φυσικούς πόρους, στις προδιαγραφές λειτουργίας, στον απαραίτητο εξοπλισμό και στους φορείς διαχείρισης των σημαντικότερων ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Στόχος του βιβλίου είναι να αποτελέσει μια συστηματική ερευνητική μονογραφία και παράλληλα ένα χρηστικό εγχειρίδιο αναφοράς για τον ερευνητή, τον μελετητή, τον καθηγητή, τον φοιτητή, τον εργαζόμενο και τον επιχειρηματία του τουρισμού, αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στον τουριστικό τομέα.

Περισσότερα
Εκδόσεις: Κριτική
Έτος: 2020
ISBN-13: 9789605862503
ISBN-10: 9605862506
Τιμή στα βιβλιοπωλεία: 28,00 €
Το θέλουν: 2 metabookers
Δεν είναι διαθέσιμο