ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Μη διαθέσιμο
Το θέλει 1 metabooker
Περιγραφή

Το παρόν Εγχειρίδιο αποδίδει την διδασκαλία του μαθήματος του "Δικαίου της δικαιοπραξίας" στο Νομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Απευθύνεται κατά πρώτο λόγο στους φυσικούς δέκτες του διδακτικού λόγου, πού είναι οι φοιτητές, αλλά (αφού ο γραπτός διδακτικός λόγος έχει ή μπορεί να έχει μεγαλύτερη εμβέλεια) κατά δεύτερο λόγο και σε κάθε ενδιαφερόμενο ώριμο επιστήμονα, θεωρητικό ή εφαρμοστή του δικαίου. Μέσα ατά όρια της κλειστής και εντελούς μορφής του, ως είδους του νομικού λόγου, το Εγχειρίδιο προσπαθεί με τρόπο συνοπτικό αλλά περιεκτικό (χρή λέγειν το καίρια) να εμφανίσει τα βασικά προβλήματα του κλάδου και να δείξει την μέθοδο που - με αυτενέργεια του αναγνώστη (ούτως αταλαίπωρος τοις πολλοίς η ζήτησις της αληθείας και επί τα ετοίμα μάλλον τρέπονται) - οδηγεί στην δημιουργική αντιμετώπισή τους. Τούτο σημαίνει ότι ο λόγος του Εγχειριδίου είναι συστηματικός και όχι "σπερματι-κός", αποσπασματικός, αφοριστικός συστηματικός με την έννοια της ενότητας και συνέπειας, με κριτήριο την τελολογική μέθοδο. Από την άποψη αυτή, το παρόν Εγχειρίδιο συνδέεται στενά με το κύριο έργο του συγγραφέα "Γενικές Αρχές του Αστικού Δικαίου, Δικαιοπραξία, τόμος πρώτος" (εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1996), αποτελώντας την μεθοδολογική προβολή του στο πεδίο της διδασκαλίας. Το Εγχειρίδιο εντάσσεται έτσι στην προσπάθεια να συνδεθεί ή διδασκαλία με την επιστημονική έρευνα (φυσικά, πάντοτε, και υπό το πρίσμα της πράξεως). (Μ.Δ.Κ., από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.