Κατηγορίες    Πολιτική - Κοινωνία    Πολιτική    Δοκίμια πολιτικής οικονομίας
Δοκίμια πολιτικής οικονομίας

Δοκίμια πολιτικής οικονομίας

Λεπτομέρειες
0 Μη διαθέσιμο

Στη δεύτερη έκδοσή τους, τα "Δοκίμια Πολιτικής Οικονομίας" εμπλουτίζονται με νέο υλικό σε όλα σχεδόν τα κεφάλαια. Η θεωρία της αξίας παρουσιάζεται σε μια ιστορική - λογική σειρά ξεκινώντας από τη σημασία του ζητήματος στην οικονομική θεωρία συνεχίζοντας στους Smith και Ricardo, κατόπιν στον Marx και στις σύγχρονες προσεγγίσεις. Η επεξηγηματική δύναμη της θεωρίας της αξίας που βασίζεται στον εργάσιμο χρόνο τίθεται σε εμπειρικό έλεγχο και τα αποτελέσματα που λαμβάνουμε είναι ενθαρρυντικά για την περαιτέρω ανάπτυξη της συγκεκριμένης προσέγγισης. Στο κεφάλαιο για το ποσοστό του κέρδους επίσης προσθέτουμε νέο υλικό και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω τον 'πιο σημαντικό νόμο της πολιτικής οικονομίας', τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά. Τέλος, το κεφάλαιο για την ελληνική οικονομία στη φάση της κρίσης αναλύεται διεξοδικότερα και σε αυτό ενσωματώνονται νέα ευρήματα αναφορικά με τα αίτια, όπως επίσης και την αποτελεσματικότητα των διαφόρων πολιτικών αντιμετώπισης της κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό συζητούνται και ζητήματα που αφορούν την αναδιανομή εισοδήματος και τις πιθανές ταξικές ανακατατάξεις στην Ελλάδα.

Οι συγγραφείς

Περσεφόνη Τσαλίκη και Λευτέρης Τσουλφίδης (Από τον πρόλογο στη δεύτερη έκδοση)