Κατηγορίες    Πολιτική - Κοινωνία    Πολιτική    ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

- - -
Λεπτομέρειες
12,00 € 15,00 € 2 Διαθέσιμο
57,40 €

Εξοικονομείς 79% 🔥🔥🔥

Κατάσταση: Σαν καινούριο
Εμφάνισε
2 αγγελίες

Ανεξάρτητα από το αν απευθύνεται σε προχωρημένους φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου ή σε φοιτητές ΜΒΑ, ένα μάθημα διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας θα ήταν ιδανικό ως απάντηση σε μεγάλο αριθμό ερωτημάτων. Ελπίζουμε ότι το παρόν βιβλίο θα καταφέρει να δώσει απάντηση σ' αυτά τα ερωτήματα που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, τη σημασία της γεωγραφικής θέσης, το γιατί τα προϊόντα είναι ταυτόσημα (ή διαφορετικά) ανάλογα με τον πολιτισμό, γιατί οι άνθρωποι εργάζονται με διαφορετικούς τρόπους, την επίδραση του Διαδικτύου στην Διεθνή Επιχειρηματική Δραστηριότητα και πολλά περισσότερα. Πάντοτε προκύπτουν νέα ερωτήματα και μερικές φορές προκύπτουν νέες απαντήσεις σε παλιά ερωτήματα.

Το βιβλίο "Διεθνής Επιχειρηματική Δραστηριότητα", δωδέκατη έκδοση, είναι οργανωμένο σε τρία τμήματα, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει την χρησιμότητά του τόσο για τους καθηγητές, όσο και για τους φοιτητές. Το εισαγωγικό τμήμα δίνει τον ορισμό της διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας και των τριών ειδών περιβάλλοντος στα οποία αυτή διεξάγεται, καθώς και τη φύση κι εξακολουθητική σημασία των διεθνών θεσμών και τον τρόπο που αυτοί επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Το δεύτερο τμήμα επικεντρώνεται στις ανεξέλεγκτες δυνάμεις που βρίσκονται σε λειτουργία σε όλα τα επιχειρηματικά περιβάλλοντα και αναλύει την αναπόφευκτη επίδρασή τους στην επιχειρηματική πρακτική. Αφιερώνουμε το τελευταίο τμήμα του βιβλίου σε μια συζήτηση του πώς οι μάνατζερ αντιμετωπίζουν το σύνολο των δυνάμεων που επηρεάζουν την διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην δωδέκατη έκδοση συνεχίσαμε την παράδοσή μας αναφορικά με τους εναρκτήριους διάλογους κάθε ενότητας, με στόχο να βοηθήσουμε τους φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα όσα έμαθαν και όσα πρόκειται να μάθουν. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Αγγελίες

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
12,00 €
Κατάσταση: Σαν καινούριο
Παράδοση με:
Ταχυδρομείο Χέρι με χέρι
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
15,00 €
Κατάσταση: Σαν καινούριο
Παράδοση με:
Ταχυδρομείο Χέρι με χέρι