Κατηγορίες    Λογοτεχνία    Ανθολογίες    Διεθνείς πολιτικές και στρατιωτικές συνθήκες-συμφωνίες και συμβάσεις
Διεθνείς πολιτικές και στρατιωτικές συνθήκες-συμφωνίες και συμβάσεις

Διεθνείς πολιτικές και στρατιωτικές συνθήκες-συμφωνίες και συμβάσεις

Λεπτομέρειες
0 Μη διαθέσιμο

Το σύγγραμμα αυτό, βραβευθέν από την Ακαδημία Αθηνών το 1981, του οποίου η Α' έκδοσις εξηντλήθη προ 3ετίας, απεδείχθη χρήσιμο όχι μόνο σε ιστορικούς και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και σε διπλωματικούς υπαλλήλους και φοιτητές της Νομικής και της Φιλοσοφικής.

Στην επανέκδοσί του προβαίνω κατόπιν της προτροπής ειδικών επί τούτοις. Αλλά και εκ του γεγονότος ότι η νέα έκδοσις είναι κατά πολύ επηυξημένη και βελτιωμένη. Συγκεκριμένα σ' αυτήν περιλαμβάνονται:

α. Πράξεις - Συμφωνίες, Συνθήκες κ.ά.- που είχαν υπογραφεί προ του 1971, οι οποίες κρίνονται ουσιαστικές για την χώρα μας, όπως: Η Διάσκεψις της Τεχεράνης του 1943, το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο (ΝΑΤΟ) του 1949 κ.ά.

β. Οι Πράξεις που υπεγράφησαν από του έτους 1971 μέχρι σήμερα, που αφορούν στην Ελλάδα και στην Χερσόνησο του Αίμου γενικά, όπως: Η Τελική Πράξις του Ελσίνκι του 1975, το Πρακτικό της Βέρνης του 1976, η Σύμβασις για το Δίκαιο της Θαλάσσης του 1982, η Ελληνο-Αμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις του 1990, η Διάσκεψις των Παρισίων (Χάρτα των Παρισίων) του 1990, το Ελληνο-Βουλγαρικό Σύμφωνο Φιλίας του 1986 και του 1991.

γ. Επισυνάπτονται σε Παραρτήματα, ως έχουν: Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου του 1913, η Συνθήκη των Σεβρών του 1920, η Συνθήκη της Λωζάννης του 1923 και η Σύμβασις του Μοντραί του 1936, οι οποίες έπαιξαν μέχρι σήμερα και θα εξακολουθούν να παίζουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωσι της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος. Θα ήταν δε παράλειψις να μην εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους:

α. Τριαντ. Γεροζήσην, επιστημονικό Σύμβουλο της Βουλής, για τα παρασχεθέντα πολύτιμα στοιχεία για τις διάφορες Συνθήκες και Συμβάσεις.

β. Σπυρ. Μπρέκη, καθηγητή Ιστορίας της Σ. Σ. Ευελπίδων, για την βοήθειά του στην όλη εργασία της συγγραφής.

γ. Ιωάν. Κιτραρά, Ανώτατον Εκπαιδευτικό Σύμβουλο ε.τ., για την βοήθειά του για την δομή και την επιμέλεια της συγγραφής. Αθήναι, Μάιος 1994 (Από τον πρόλογο της έκδοσης)