Κατηγορίες    Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες    Οικονομικά    Διεθνείς οικονομικές σχέσεις
Διεθνείς οικονομικές σχέσεις

Διεθνείς οικονομικές σχέσεις

Λεπτομέρειες
0 Μη διαθέσιμο

Οι Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις ή Διεθνές Εμπόριο είναι το αντικείμενο εκείνο της οικονομικής επιστήμης, που προσπαθεί να αναλύσει και να ερμηνεύσει τις διεθνείς ανταλλαγές και κάθε είδους εξελίξεις στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των διαφόρων κρατών.

Η μελέτη του αντικειμένου αυτού, μέσα μάλιστα στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, παρουσιάζει ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το αντικείμενο αυτό απασχολεί μια μεγάλη μερίδα επιστημόνων, αλλά επίσης και εμπόρους, χρηματιστές και όσους έχουν σχέση με διεθνείς ανταλλαγές. Θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι κάθε μορφωμένος άνθρωπος οφείλει να αποκτήσει κάποιες, έστω και βασικές, γνώσεις του αντικειμένου αυτού. Η φιλελευθεροποίηση του εμπορίου, που επήλθε κυρίως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με την υπογραφή της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT), η ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και η γενικότερη τάση για την δημιουργία οικονομικών συνασπισμών μεταξύ των διαφόρων κρατών έδωσαν νέα ώθηση στις διεθνείς ανταλλαγές.

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις

Βοήθησε τους άλλους αναγνώστες γράφοντας την αξιολόγησή σου
Αξιολόγησε το βιβλίο