Βιομηχανική λογιστική

Βιομηχανική λογιστική
Μη διαθέσιμο
Περιγραφή

Η βιομηχανική Λογιστική ή η Λογιστική του Κόστους για πρώτη φορά κυκλοφορεί σε ενιαίο τόμο, όπως προβλέπεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και το Ε.Γ.Λ.Σ.

Ολόκληρο το έργο διακρίνεται σε τρεις μεγάλες ενότητες, στη βιομηχανική επιχείρηση, στο βιομηχανικό κόστος και στην εφαρμοζόμενη βιομηχανική λογιστική.

Στο πρώτο μέρος γίνεται σύγκριση μεταξύ της βιομηχανικής και της εμπορικής επιχείρησης, διαπιστώνονται οι διαφορές και εξετάζονται οι βασικές λειτουργίες της βιομηχανικής επιχείρησης.

Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στις δαπάνες του κόστους παραγωγής, οι οποίες αποτελούν τα στοιχεία του κόστους βάσει των οποίων προσδιορίζονται τα διάφορα είδη του κόστους.

Το τρίτο μέρος αποτελεί την εφαρμοζόμενη βιομηχανική λογιστική, στην οποία εξετάζονται με παραδείγματα και ασκήσεις όλες οι περιπτώσεις, όταν παράγεται ένα προϊόν ή δύο ή και περισσότερα προϊόντα ή και υποπροϊόντα ή ελαττωματικά προϊόντα ή συμπαραγόμενα ή ποικιλία του ίδιου προϊόντος κ.ο.κ. και ακόμη ο προϋπολογισμός του κόστους παραγωγής και η παραγωγή σε διαδοχικά στάδια.

Όλες αυτές οι περιπτώσεις εξετάζονται όχι μόνον θεωρητικά, αλλ" ερευνάται και το τι γίνεται στην πράξη με παραδείγματα και ασκήσεις.

Με την ελπίδα ότι παραδίδουμε σήμερα στην κυκλοφορία ακόμη ένα άλλο αξιόλογο βιβλίο της ειδικότητάς μας, το 36ο κατά σειρά, ελπίζουμε ότι θα τύχει και αυτό της ίδιας υποδοχής από τους συναδέλφους, όπως και όλα τα προηγούμενα, τα οποία ανανεούμενα συνεχώς κυκλοφορούν σε πολλές εκδόσεις. (Από τον πρόλογο των συγγραφέων)

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.