Αρχές Κόστους

Αρχές Κόστους
Μη διαθέσιμο
Περιγραφή

Ο πολλαπλασιασμός και η συνθετότητα των προβλημάτων που προκύπτουν από τη δράση των οικονομικών μονάδων αυξάνει παράλληλα και την ανάγκη για σχετικές, αξιόπιστες και έγκαιρες πληροφορίες έτσι ώστε να λαμβάνονται ορθές αποφάσεις που να επιτρέπουν την επίτευξη των σκοπών των μονάδων αλλά και να ικανοποιούνται παράλληλα οι ανάγκες για περισσότερη διαφάνεια και πληρότητα στην ενημέρωση των επενδυτών και των αγορών. Η πληρότητα της πληροφόρησης επιτρέπει, παράλληλα και την αποτελεσματική άσκηση διάφορων ελέγχων και πολιτικών από την πλευρά των θεσμικών οργάνων. Συνεπώς ο ρόλος της Λογιστικής είναι καθοριστικός στη σύγχρονη οικονομική ζωή καθώς αποτελεί το βασικό πληροφοριακό σύστημα με το οποίο μια οικονομική μονάδα παράγει και κοινοποιεί στα ενδιαφερόμενα μέρη κρίσιμες χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Σκοπός του συγγράμματος αυτού είναι να βοηθήσει στην εισαγωγή και κατανόηση των βασικών εννοιών και τεχνικών μεθόδων της Λογιστικής Κόστους. (. . .) (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.