Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα

Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα
Μη διαθέσιμο
Περιγραφή

Με τη μονογραφία αυτή, την τέταρτη κατά σειρά, ο συγγραφέας Δρ. Δ. Καραγιαννάκης ολοκληρώνει την "πέρα του Απειροστικού Λογισμού" τετραλογία όλων των λεγόμενων εφαρμόσιμων(applicable) και όχι απλά εφαρμοσμένων(applied) μαθηματικών μεθόδων, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και εφαρμογών και που αφορούν όλους τους κλάδους των Θετικών Σχολών των ΑΕΙ όσων τουλάχιστον "συμπλέκονται" με τη χρήση της Πληροφορικής.

Ο συγγραφέας με την ιδιότητα του καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Κρήτης και υπεύθυνου του μαθηματικού του προγράμματος, θέλησε και ευελπιστεί ότι πέτυχε να εντάξει στο παρόν εγχειρίδιο, χωρίς να πλατιάσει, τόσο την κλασσική όσο και σύγχρονη θεωρία των αριθμητικών αλγορίθμων που άπτονται των θεμάτων της Γραμμικής Άλγεβρας.

Μερικές μάλιστα τεχνικές που αναπτύσσονται στο βιβλίο είναι μέρος αντίστοιχου μαθήματος του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματός του στο οποίο μετέχει ως διδάσκων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Κεφάλαιο Ι: ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ

Ενότητα 1 Η ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

Ενότητα 2 ΟΙ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ

Ενότητα 3 ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ

Ενότητα 4 ΝΟΡΜΕΣ (ΣΤΑΘΜΕΣ) ΠΙΝΑΚΩΝ

Κεφάλαιο ΙΙ: ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ GRAM-SCHMIDT

Κεφάλαιο ΙΙΙ: ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ LU, QR και SVD

Κεφάλαιο IV: ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΥΡΕΣΗΣ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ

Ενότητα 2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

Ενότητα 3 Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ SVD

Ενότητα 4 Η ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ CHOLESKY

Ενότητα 5 Η ΑΠΛΗ ΚΑΙ Η ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ SCHUR

Κεφάλαιο V: ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ενότητα 1 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΑΛΟΙΦΗΣ ΤΩΝ GAUSS-JORDAN

Ενότητα 2 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κεφάλαιο VI: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο VII: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ενότητα 1 Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ARNOLD

Ενότητα 2 Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ LANCZOS

Ενότητα 3 Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ GAUSS-SEIDE

Ενότητα 4 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙ(Σ)ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΕΡΙ ΟΡΙΖΟΥΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑ ΚΑΙ MATLAB

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.