Δεσποινα
@anassa96

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι Όροι παράδοσης
Πληρωμή:
Περιοχή:
Χρυσουπολη, Ανατολική Μακεδονία Και Θράκη
Κοινωνιολογία της υγείας και ποιότητα ζωής
Κοινωνιολογία της υγείας και ποιότητα ζωής
15,00 € 17,81 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Κοινωνιολογία της Υγείας και Ποιότητα Ζωής (μη χρησιμοποιημένο, σαν καινούριο) --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Κοινοτική νοσηλευτική ψυχικής υγείας
Κοινοτική νοσηλευτική ψυχικής υγείας
55,00 € 58,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Κοινοτική Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας (μη χρησιμοποιημένο, σαν καινούριο) --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Οικονομικά της υγείας
Οικονομικά της υγείας
45,00 € 50,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οικονομικά της Υγείας: Θεωρία, Προοπτική και Συστηματική Μελέτη (μη χρησιμοποιημένο, σαν καινούριο) --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Κοινοτική Νοσηλευτική
Κοινοτική Νοσηλευτική
50,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Κοινοτική Νοσηλευτική/Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας (χρησιμοποιημένο, με μερικές υπογραμμίσεις σε κάποιες σελίδες) --- Οι σελίδες μπορεί να έχουν περιορισμένες σημειώσεις και highlight. Ίσως έχει ετικέτα από βιβλιοθήκη.
Κοινοτική Νοσηλευτική
Κοινοτική Νοσηλευτική
90,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Κοινοτική Νοσηλευτική (ελάχιστα χρησιμοποιημένο, με πολύ λίγες σημειώσεις στα περιεχόμενα) --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας για νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες φροντίδας
Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας για νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες φροντίδας
40,00 € 44,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας για Νοσηλευτές και άλλους Επαγγελματίες Φροντίδας (μη χρησιμοποιημένο, σαν καινούριο) --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Νοσηλευτική διοίκηση και ηγεσία
Νοσηλευτική διοίκηση και ηγεσία
90,00 € 99,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Νοσηλευτική Διοίκηση & Ηγεσία (μη χρησιμοποιημένο, σαν καινούριο) --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Εκπαιδευτική Έρευνα-Βασικές Αρχές
Εκπαιδευτική Έρευνα-Βασικές Αρχές
40,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εκπαιδευτική Έρευνα: Βασικές Αρχές (μη χρησιμοποιημένο, σαν καινούριο) --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Η νοσηλευτική στην ψυχική υγεία
Η νοσηλευτική στην ψυχική υγεία
30,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Η Νοσηλευτική στην Ψυχική Υγεία (χρησιμοποιημένο, με μερικές υπογραμμίσεις σε κάποιες σελίδες) --- Οι σελίδες μπορεί να έχουν περιορισμένες σημειώσεις και highlight. Ίσως έχει ετικέτα από βιβλιοθήκη.
Νοσηλευτική φροντίδα ηλικιωμένων
Νοσηλευτική φροντίδα ηλικιωμένων
60,00 € 80,10 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Νοσηλευτική Φροντίδα Ηλικιωμένων (μη χρησιμοποιημένο, σαν καινούριο) --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας
Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας
100,00 € 108,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας (χρησιμοποιημένο, με μερικές υπογραμμίσεις στις πρώτες 50-55 σελίδες) --- Οι σελίδες μπορεί να έχουν περιορισμένες σημειώσεις και highlight. Ίσως έχει ετικέτα από βιβλιοθήκη.
Ιατρική Μικροβιολογία - 1η έκδοση
Ιατρική Μικροβιολογία - 1η έκδοση
60,00 € 93,45 €
Κατάσταση:
Καλή
Ιατρική Μικροβιολογία (χρησιμοποιημένο, με μερικές υπογραμμίσεις και μικρές τσακίσεις σε κάποιες σελίδες) --- Οι σελίδες μπορεί να έχουν περιορισμένες σημειώσεις και highlight. Ίσως έχει ετικέτα από βιβλιοθήκη.
Παιδιατρικη Σύγχρονη - Lissauer Tom, Clayden Graham, 2016
Παιδιατρικη Σύγχρονη - Lissauer Tom, Clayden Graham, 2016
85,00 € 93,45 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Σύγχρονη Παιδιατρική (μη χρησιμοποιημένο, σαν καινούριο) --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Εισαγωγή στη νοσηλευτική επιστήμη και τη φροντίδα υγείας
Εισαγωγή στη νοσηλευτική επιστήμη και τη φροντίδα υγείας
130,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη και τη Φροντίδα Υγείας (ελάχιστα χρησιμοποιημένο, με πολύ λίγες σημειώσεις στα περιεχόμενα) --- Οι σελίδες μπορεί να έχουν περιορισμένες σημειώσεις και highlight. Ίσως έχει ετικέτα από βιβλιοθήκη.
Η διατροφή στον κύκλο της ζωής 5η έκδοση
Η διατροφή στον κύκλο της ζωής 5η έκδοση
60,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Η Διατροφή στον Κύκλο της Ζωής (μη χρησιμοποιημένο, σαν καινούριο) --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Ganong's Ιατρική Φυσιολογία
Ganong's Ιατρική Φυσιολογία
95,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ιατρική Φυσιολογία (μη χρησιμοποιημένο, σαν καινούριο) --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Έγχρωμος άτλας ανατομικής του ανθρώπου
Έγχρωμος άτλας ανατομικής του ανθρώπου
90,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Έγχρωμος Άτλας Ανατομικής του Ανθρώπου (μη χρησιμοποιημένο, σαν καινούριο) --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Current Σύγχρονη Χειρουργική
Current Σύγχρονη Χειρουργική
40,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Σύγχρονη Χειρουργική (μη χρησιμοποιημένο, σαν καινούριο) --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Εφαρμογές της Στατιστικής + CD
Εφαρμογές της Στατιστικής + CD
25,00 € 33,75 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εφαρμογές της Στατιστικής στις Επιστήμες του Αθλητισμού και της Υγείας με την χρήση του SPSS (μη χρησιμοποιημένο, σαν καινούριο) --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Εφαρμογές της Στατιστικής
Εφαρμογές της Στατιστικής
20,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Εφαρμογές της Στατιστικής στις Επιστήμες του Αθλητισμού και της Φυσικής Αγωγής με τη χρήση του SPSS (χρησιμοποιημένο, με μερικές υπογραμμίσεις σε κάποιες σελίδες) --- Οι σελίδες μπορεί να έχουν περιορισμένες σημειώσεις και highlight. Ίσως έχει ετικέτα από βιβλιοθήκη.