ΣΤΕΛΛΑ
@STELLACH

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι Όροι παράδοσης
Πληρωμή:
Περιοχή:
Αθήνα, Αττική
Οικονομετρία
Οικονομετρία
15,00 € 50,88 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οικονομική της ανάπτυξης
Οικονομική της ανάπτυξης
15,00 € 27,07 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μακροοικονομική θεωρία
Μακροοικονομική θεωρία
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην πληροφορική και στον αυτοματισμό γραφείου
Εισαγωγή στην πληροφορική και στον αυτοματισμό γραφείου
15,00 € 31,91 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Το δημόσιο δίκαιο της υγείας
Το δημόσιο δίκαιο της υγείας
15,00 € 31,85 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διοίκηση και οργάνωση υπηρεσιών υγείας
Διοίκηση και οργάνωση υπηρεσιών υγείας
15,00 € 25,08 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δημόσια οικονομική
Δημόσια οικονομική
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διοίκηση και διαχείριση νοσοκομείου
Διοίκηση και διαχείριση νοσοκομείου
10,00 € 29,68 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο